DDACT Training & Advies is een all-round partner met betrekking tot communicatievraagstukken in organisaties.

Waar een standaardaanbod gangbaar is bij veel trainingsbureaus, geloven wij in maatwerk.

Om de best passende oplossing aan te bieden, houden wij altijd rekening met uw specifieke omstandigheden.

Op basis van uw vraag en behoefte, stellen wij een aanbod op dat perfect aansluit op uw situatie.

Daarmee creëren wij de meeste toegevoegde waarde voor uw organisatie. Tevredenheid is het resultaat.

Omgaan met Emotie en Agressie

Hoe blijf ik rustig als het spannend wordt? Hoe krijg ik de ander weer op luisteren? Hoe stop ik agressief gedrag? Wat is eigenlijk het verschil tussen boosheid en agressie? DDACT is uw partner en brengt expertise rondom de aanpak van agressie.

Beleid en Protocollen

Is er een afstand tussen beleid en werkvloer? Zijn protocollen niet genoeg bekend? Arbowetgeving? DDACT zorgt de vertaling van algemeen beleid naar de praktijk van de medewerker. Borging en draagvlak zijn het resultaat.

Mentale Weerbaarheid

Stress. Werkdruk. Spanning. Met als uiterste vorm een burnout en uitval... DDACT zorgt voor weerbare medewerkers die stress de baas blijven.

Opvang en Nazorg

Heftige gebeurtenissen hebben impact op medewerkers. De organisatie heeft een belangrijke rol om een gezonde verwerking te realiseren. DDACT heeft experts in huis die leidinggevenden en BOT-teams opleiden volgens de laatste inzichten uit de wetenschap.

Diversiteit

Een andere afkomst? Jong en oud? Straatcultuur? Een ander geloof? Diversiteit en interculturele communicatie zijn vaak een onderbelicht onderwerp. DDACT helpt uw medewerkers om effectiever te functioneren in een setting met meerdere (sub)culturen.

Persoonlijke Effectiviteit

Krachten versterken en uitdagingen aanpakken. Het resultaat? Medewerkers die gegroeid zijn en in hun kracht staan. Persoonlijke doelen zijn er om gehaald te worden en wij zijn er om daarbij te helpen.

Teamtrainingen

Eenheid in plaats van eilandjes? Zelfsturende teams? Een team dat effectiever samenwerkt en elkaar helpt groeien? Het geheel zou meer moeten zijn dan de som der delen. DDACT is uw partner op dit gebied.

Leiderschap

Wat is het verschil tussen managers en leiders? Wanneer is een baas een goede leider? DDACT helpt leidinggevenden om een all-round leider te zijn voor het team.

Coaching

Personal, performance en on-the-job. DDACT faciliteert u in uw coachingsvraag.

Alarmopvolging en Interventieteams

Wanneer moet ik de alarmknop indrukken? Wat gebeurt er dan? Wat gaat de beveiliging doen? Wat doen collega's? Hoe zit het met de samenwerking? Wat kan ik verwachten? DDACT helpt u het proces rondom alarmknoppen te optimaliseren.

Trainingen voor het Onderwijs

Onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel heeft te maken met meerdere leerlingen. Dit heeft aanvullende vaardigheden nodig. DDACT geeft professionals in het onderwijs de benodigde tools om alles aan te kunnen!

Trainingen voor de sector Veiligheid

Politie, handhaving en beveiliging zijn beroepsgroepen met verschillende bevoegdheden. DDACT verzorgt trainingen speciaal gericht op deze sector.

Trainingen voor de Zorgsector

Verslavingszorg, ziekenhuizen, dak- en thuislozenopvang. Medewerkers in de zorg hebben te maken met een complexe doelgroep. DDACT brengt expertise en ervaring op dit gebied.