Onze website wordt op dit moment vernieuwd. Via de contactpagina kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stress en Weerbaarheid

Stress. Werkdruk. Spanning. Met als uiterste vorm een burnout en uitval... DDACT zorgt voor weerbare medewerkers die stress de baas blijven.

Omgaan met Emotie en Agressie

Hoe blijf ik rustig als het spannend wordt? Hoe krijg ik de ander weer op luisteren? Hoe stop ik agressief gedrag? Wat is eigenlijk het verschil tussen boosheid en agressie? DDACT is uw partner en brengt expertise rondom de aanpak van agressie.

Veilig Op Huisbezoek

Waar moet ik rekening mee houden tijdens huisbezoeken? Welke risico's zijn er? Wat doe ik als iemand de deur op slot doet? En als er onverwachte mensen in het huis zijn? Waar ga ik zitten? Weten mijn collega's altijd waar ik ben?

Agressieprotocol

Is er een afstand tussen beleid en praktijk? Zijn protocollen niet genoeg bekend en mist u draagvlak onder medewerkers? DDACT zorgt voor de vertaling van algemeen beleid naar de praktijk van de medewerker. Met draagvlak!

Interventieteams en Alarmopvolging

Wanneer moet ik de alarmknop indrukken? Wat gebeurt er dan? Wat gaat de beveiliging doen? Wat doen collega's? Hoe zit het met de samenwerking? Wat kan ik verwachten? DDACT helpt u het proces rondom alarmknoppen te optimaliseren.

Opvang en Nazorg

Schokkende gebeurtenissen hebben impact op medewerkers. De organisatie heeft een belangrijke rol om een gezonde verwerking te realiseren. DDACT heeft experts in huis die leidinggevenden en BOT-teams opleiden volgens de laatste inzichten uit de wetenschap.

Diversiteit en Interculturele Communicatie

Diverse afkomsten? Diverse geloven? Jong en oud? Straatcultuur? DDACT helpt uw medewerkers om verbindend te werken in een multiculturele setting.

Radicalisering

Wat is radicalisering? Hoe serieus moet je het nemen? Hoe bespreek je gebeurtenissen in een groep of individueel? Hoe reageer je op extreme uitspraken? Wanneer moet je een melding maken? DDACT heeft de antwoorden.

Persoonlijke Effectiviteit

Kwaliteiten versterken en uitdagingen aanpakken. Het resultaat? Medewerkers die groeien en in hun kracht staan. Persoonlijke doelen zijn er om gehaald te worden en wij zijn er om daarbij te helpen.

Samenwerking

Eenheid in plaats van eilandjes? Zelfsturende teams? Feedback? Een team dat effectiever samenwerkt en elkaar helpt groeien? Het geheel zou meer moeten zijn dan de som der delen. DDACT is uw partner op dit gebied.

Leiderschap

Wat is het verschil tussen managers en leiders? Wanneer is een baas een goede leider? DDACT helpt leidinggevenden om een all-round leider te zijn voor het team.

Coaching

Personal, performance en on-the-job. DDACT faciliteert u in uw coachingsvraag.

Trainingen voor het Onderwijs

Onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel heeft te maken met meerdere leerlingen. Dit heeft aanvullende vaardigheden nodig. DDACT geeft professionals in het onderwijs de benodigde tools om lastige situaties aan te kunnen!

Trainingen voor de sector Veiligheid

Politie, handhaving en beveiliging zijn beroepsgroepen met diverse bevoegdheden. Waar de meeste mensen zich moeten terugtrekken, wordt er van deze mensen juist verwacht dat ze gaan optreden. DDACT verzorgt trainingen speciaal gericht op deze sector.

Trainingen voor de Zorgsector

Verslavingszorg, ziekenhuizen, dak- en thuislozenopvang. Medewerkers in de zorg hebben te maken met een complexe doelgroep. DDACT brengt expertise en ervaring op dit gebied.